กระทรวงศึกษาธิการ

- สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9621, 0 3827 9776, 0 3827 1734, 0 3828 8933

- สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (สพป.1) และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 5366, 0 3827 2062, 0 3827 9621, 0 3828 8758

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (สพป.2) 

ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3847 4630-5

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.3) 

ที่ตั้ง 14/42 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3823 4218-20, 0 3823 4189-91

- ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร.
0 3820 2000-2, 0 3820 2098

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ที่ตั้ง 25/11 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3839 7501-5

- สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 97/32 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3827 7542, 0 3828 7148

- สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 119/7 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3839 8392-3