กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 223 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4284, 0 3875 8427

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.พัทยา

ที่ตั้ง 609 หมู่ 10 ถ.พระตำหนัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0 3841 6799, 0 3842 7667, 0 3842  8750

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 111/112 หมู่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0 3828 2969

- สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชลบุรี

ที่ตั้ง 111 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3805 4192-4

- โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3805 4291-3