กระทรวงยุติธรรม

- เรือนจำกลางชลบุรี

ที่ตั้ง 123 หมู่ 4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0 3827 2827, 0 3828 2692, 0 3819 8000

- สนง.ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 178/18 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3846 7793-5

- ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ที่ตั้ง 135/5 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2002, 0 3828 7534

- เรือนจำพิเศษพัทยา

ที่ตั้ง 57 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3817 0670-3

- สนง.คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 333/2 หมู่ 3 ซ.นารถมนตเสวี ก/2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3839 7682-3, 0 3846 7002

- สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 109/18-19 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3845 5933-6

สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 

ที่ตั้ง 315/293 หมู่ 12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3825 1758-9

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 222 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0 3826 3171, 0 3816 0450

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

ที่ตั้ง 223 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0 3816 0451-3