กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สนง.สถิติจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง อาคารศาลาประชาคมรวมใจชน ชั้น 4 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2152, 0 3879 1895-6

- ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 28/45 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3819 2102, 0 3819 2082

- สนง.ไปรษณีย์เขต 2

ที่ตั้ง 37/1 หมู่ 9 ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร.  0 3827 8300-2

- สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

ที่ตั้ง 45 หมู่ 4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2245

สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)

ที่ตั้ง 378/1 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร.
0 3825 0590

สถานีอุตุนิยมวิทยา (เกาะสีชัง)

ที่ตั้ง 89 หมู่ 6 อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 
โทร.
0 3821 6196

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี (TOT)

ที่ตั้ง 120 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3827 5411-4, 0 3827 3026, 0 3827 1033

- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สนง.บริการลูกค้า กสท.ชลบุรี (CAT)

ที่ตั้ง 31/1 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 3101, 0 3367 9042