กระทรวงกลาโหม

- กองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง 2041/1 หมู่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 3843 7102-6, 0 3843 9479

- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)

ที่ตั้ง ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 3843 7116, 0 3833 4271, 0 3833 4564

- ฐานทัพเรือสัตหีบ

ที่ตั้ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 3843 7163, 0 3843 7600

- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

ที่ตั้ง 2368/1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 3843 1476-7

- กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12

ที่ตั้ง 340 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3834 1925, 0 3834  1429, 0 3835 8127, 0 3835 7511

- มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14)

ที่ตั้ง ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2899, 0 3828 2888, 0 3820 3534, 0 3820 3539

- กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)

ที่ตั้ง 480 หมู่ที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0 3805 6099, 0 3805 6100-1

- กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ

ที่ตั้ง 302 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 6881, 0 3827 3516

- สนง.สัสดีจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 3575

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.)

ที่ต้้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2984