หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี

ที่ตั้ง 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3846 7683, 0 3845 5086, 0 3845 5147

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง 116/105 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3805 4701-3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

ที่ตั้ง 190 หมู่ 5 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร. 0 3844 5034, 0 3875 2258-64, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม

ที่ตั้ง 177 หมู่ 1 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 2208, 0 3805 4701, 0 3846 1033, 0 3846 1280

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

ที่ตั้ง 65 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0 3832 2609, 0 3831 3906, 0 3832 6559-60,0 3832 2170, 0 3831 1011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

ที่ตั้ง 5 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 0 3838 4720, 0 3838 4052, 0 3838 1071, 0 3838 1537, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง

ที่ตั้ง 47/1 หมู่ 10 อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
       200/51 หมู่ 7 อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0 3845 2733, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

ที่ตั้ง 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร. 0 3822 1007, 1129

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์

ที่ตั้ง 13 หมู่ 4 ถ.เทศบาล ซ.11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0 3820 9222

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อทอง

ที่ตั้ง 25 หมู่ 1 ซ.เทศบาล 7 ถ.สายหนองเสม็ด-บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โทร. 0 3821 1341, 0 3821 1460

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่

ที่ตั้ง 329/11-12 หมู่ 1 อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โทร. 0 3821 9202

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลบึง

ที่ตั้ง 285/2 หมู่ 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3898 3481

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสีชัง 

ที่ตั้ง 28 หมู่ 2 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
โทร. 0 3821 6190

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมเทียน

ที่ตั้ง 302/11-12 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3807 6263

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะล้าน

ที่ตั้ง 108/12 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3843 4168

- การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ที่ตั้ง 160 ม.2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 3553-4, 0 3827 5818-9

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง 152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
โทร. 0 3828 7197, 0 3827 4865-6, 0 3827 0169

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง

ที่ตั้ง 34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร. 0 3844 3710, 0 3844 4325

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

ที่ตั้ง 7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 
โทร. 0 3846 1042, 0 3846 2973

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

ที่ตั้ง 141/19 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0 3831 1825, 0 3831 1131

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

ที่ตั้ง 215 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0 3835 4507-8, 0 3835 4580, 0 3835 0447-8

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ที่ตั้ง 26/1 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร. 0 3822 2461-5

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัตหีบ

ที่ตั้ง 200 หมู่ 6 ซ.หมู่บ้านนาวีไทย ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 
โทร. 0 3843 8714-5, 03843 7838