กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5034

- ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2585

- สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 46 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3828 5445-7

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 5734, 0 3828 4349

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3879 1922, 0 3828 7174

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6198-9

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 8031-2

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 2 ชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2993 

- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ที่ตั้ง 162 หมู่ 2 ถ.บ้านสวน-สุขุมวิท 13 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 7728, 0 3827 5249

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3839 8038-43, 0 3845 5918-22

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ที่ตั้ง 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 
โทร. 0 3825 3191, 0 3825 3100