ปล่อยเต่าคือถิ่นทะเล ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

13 มีนาคม 2560

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (Sea Turtles Conservation Center) เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือ  ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลหายากของไทยมานานแล้ว  โดยปี พ.ศ. 2493  กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์เก็บและเพาะฟักไข่เต่าทะเลขึ้นที่หาดหน้าบ้าน  เกาะคราม  มีการนำลูกเต่าที่เพาะฟักได้ปล่อยลงทะเลตั้งแต่เกิด  โดยมิได้อนุบาลก่อน  จวบจน พ.ศ. 2527  จึงมีการเก็บไข่เต่ามาเพาะฟัก  แล้วอนุบาลให้มีอายุ 3-6 เดือน  ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล  ภายหลังเมื่อมีประชาชนสนใจกิจกรรมนี้มากขึ้น  จึงได้ย้ายศูนย์ฯ มาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน   สามารถเพาะฟักไข่เต่าได้ปีละ 4,000 ฟอง  แบ่งเป็นเต่าตนุ 3,000 ตัว  และเต่ากระ 1,000 ตัว
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ  อาคารนิทรรศการ  อะควาเรียม  และบ่อนุรักษ์ลูกเต่าทะเล   ซึ่งที่ส่วนสุดท้ายนี้เอง  คนทั่วไปจะได้มีโอกาสชื่นชมความน่ารักของลูกเต่าตัวน้อยนับร้อยๆ  ที่พากันแหวกว่ายอยู่ในอนุบาลตามช่วงอายุต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการท่องเที่ยวของครอบครัวที่มีเด็กๆไปด้วย  ก็จะยิ่งเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน  และเข้าใจในระบบนิเวศง่ายๆ  อันเป็นพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคต  แต่กิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลต์  คือ  “การปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล”  จัดขึ้นปีละ  2 ครั้ง  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 14 สิงหาคม  แต่ถ้าเป็นนอกช่วงเวลาดังกล่าว  ผู้สนใจต้องสอบถามไปที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งก่อน  ว่ามีจำนวนลูกเต่าพอให้ปล่อยหรือไม่

ที่ตั้ง : ริมหาดจุกเสม็ด  ในเขตหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ห่างจากตัวเมืองสัตหีบประมาณ 7 กิโลเมตร
การเดินทาง : เดินทางต่อเนื่องจากอ่าวดงตาล  ในกองเรือยุทธการ  ผ่านทางเข้าหาดเทียนทะเลไปอีกราว 1 กิโลเมตร  ถึงที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ริมทะเล  มีลานจอดรถด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ  หรือจะเข้ามาจากทางหลวงหมายเลข 3126 เส้นทางเดียวกับไปจุกเสม็ด  เมื่อผ่านทางแยกเข้าบ้านแสมสารไปไม่ไกลนัก  สังเกตป้ายขวามือ  แลกบัตรที่ด่านของทหารเรือ  แล้วเข้าไปยังศูนย์ฯได้
เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ทุกวัน  
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม  แต่สามารถบริจาคตามสมควร  เพื่อช่วยงานเพาะเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล
ติดต่อ : ฝ่ายกิจการพลเรือน  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ. รฝ.)  ฐานทัพเรือสัตหีบ  
โทร. 0-3843-1477, 08-6317-6829  เว็บไซต์  www.navy.mi.thwww.navy.mi.th/turtles