วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563

18 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี