กกท ชลบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย

11 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ดร.อุเทน หลงอุย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมอบอุปกรณ์กีฬาของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และแบดมินตัน โดยได้พิจารณาจัดสรรอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง จำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดชลบุรี อำเภอทุกอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลตำบลบางทราย และเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี