ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำเหล่าจิตอาสาพัฒนาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่ง ปัน" และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

4 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 ที่วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ด้วยการช่วยเหลือ และแบ่งปันแก่ประชาชน หรือ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค และบริโภค และไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดภาระรายจ่ายในครัวเรือน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังนำเหล่าจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกับเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อีกด้วย

ที่มา: บัณฑิต มันปาฏิ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี