จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

4 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุุนายน 2563 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักและภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ 3 มิถุนายน 2521 และทรงครบรอบพระชนมายุ 42 พระพรรษา 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ซึ่งพสกนิกรต่างปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวจังหวัดชลบุรี ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาล ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชน สถาพรตราบกาลนาน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี