จังหวัดชลบุรีมอบอาหารกลางวันและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

21 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบอาหารกลางวัน และถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยมีพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พันเอก ไชยปราการ พิมพ์สมุทร รองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ พันเอก ปิยชาติ ธูปทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกันมอบอาหารกลางวัน และถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากมนฑลทหารบกที่ 14 และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้นำรถครัวสนาม จัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมถุงยังชีพจาก “กองทุนชลบุรีต้องรอด” จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่รอรับภายในบริเวณงาน พร้อมกันนี้ ได้นำอาหารกลางวัน จำนวน 500 ชุด มอบให้กับผู้นำชุมชน เพื่อส่งต่อให้กับประชาชน มอบอาหารกลางวันให้ชุด ARMY DELIVERY นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า จำนวน 200 ชุด และมอบให้ชุดประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำไปใส่ “ตู้ปันสุข” ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 100 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนชลบุรีต้องรอด

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้ทราบถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกวิถีทาง ด้วยการจัดหางบประมาณ ระดมทรัพยากรจากทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจกันจัดทำอาหารกลางวัน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้พี่น้องประชาชน ตามจุดมุ่งหมายที่ว่า “เราต้องผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน”

ที่มา: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี