จังหวัดชลบุรี จัดพิธีรับมอบเจลล้างมือพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์

24 เมษายน 2563

วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2,000 ขวด ให้กับจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นำไปมอบให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี