ผังโครงสร้างเว็บ l ช่วยเหลือ
  Search
   
  
   

.....::ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย::........::วิสัยทัศน์: ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก::.........::กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงเส้นทางจราจรเพื่อก่อสร้างด่านเก็บเงินพัทยา บนถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 กม.122+300::....

  
หน้าแรก | Login 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
More Articles...
Page 1 of 219First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
ข่าวกิจกรรม  

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน่วยงานข้าราชการ ห้างร้าน บริษัท เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชน มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดเวทีรวมพลังสู่การปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายภัครธร์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ เขต 9 ในการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Page 1 of 13First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
สายตรงผู้ว่าฯ  

ขอความร่วมมือและชี้แจงให้ความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ "สายตรงผู้ว่า ราชการจังหวัดชลบุรี"

ร้องเรียน ร้องทุกข์


จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือใน การแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมกันแก้ไข และร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป

จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากมีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ หากท่าน ไม่สามารถเข้าสู่เว็บบอร์ดสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้
อาจเนื่องมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจดจำที่อยู่เดิมไว้ ขอให้พิมพ์ที่อยู่ใหม่ ดังนี้
http://jigsawinnovation.com/ceoboard
ข้อความ 10 กระทู้ล่าสุด
>>เข้าสู่เว็บไซต์ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  
ข่าวประกวดราคา-สอบราคา  

Current Articles | Categories | Search


ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมชลบุรี 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย: ข้อมูล 14 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุง (Renovate) อาคารสำนักงานสาขาตาพระยา จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย: ข้อมูล 13 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านไร่สุขบท 1 - 2 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสองข้างทางสายโปษยานนท์ ม.3,5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 14 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลิ้มสโรชา 2 ชุมชนบ้านเขากระทิง ม.6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประุกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยหมอแดง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ โดย: ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่ภายนอกอาคารลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าอาคารศาลากลางจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย: ข้อมูล 8 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ หมู่ ๑ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 14 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 30 เมตร โดย: ข้อมูล 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายทางเข้าศาลากลางจังหวัดชลบุุรี โดย: ข้อมูล 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ วัดราษฎร์สามัคคี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ซ.สัตหีบสุขุมวิท ๗๓ (ซอยพัฒนาบ่อนไก่) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยช่องมะเฟือง) หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย: ข้อมูล 26 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี และอาคารเก็บเอกสาร โดย: ข้อมูล 14 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจังหวัดชลบุรี (ปรับปรุง-ซ่อมแซมภายในศาลากลางจังหวัดชลบุรี) โดย: ข้อมูล 10 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

Previous Page | Next Page

  
   

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 

 ผวจ.มอบอำนาจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POC
 
 
ราชกิจจาฯ
 

VDO clip จ.ชลบุรี

 

 
 
 

GPP

 

 
 
 
 
 
 
 

ประชาคมอาเซียน

 
 
 GIS
 

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ.ชลบุรี

 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

 
สรุปข้อมูล จ.ชลบุรี  
   
   
Chon Buri Overview  
   

 
   

โครงการรวมใจภักดิ์ฯ

 

 
 

 

 

 

วิทย์-เทคโนฯ

 

แผน ปปท.จ.ชลบุรี

 

1111

 

 
  
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ  
  
เว็บไซต์จังหวัดต่างๆ  
  
Counter  
  

สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี