ผังโครงสร้างเว็บ l ช่วยเหลือ
  Search
   
  
   

 

     

ยินดีต้อนรับสู่...จังหวัดชลบุรี  *****     "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย
 
ขอเชิญรับฟังรายการ "เสียงชลบุรี(Voice Of Chonburi)" ทุกวันอังคาร  เวลา 06.00 - 07.00 น. ทาง สวท.ชบ. (FM99.75MHz) ร่วมแสดงความคิดเห็น โทร.0-3827-8167-8

 
 

 ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอให้มั่นใจในสถาบันตุลาการ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 " Portals/0/document/ประกาศ1.jpg  ฉบับที่ 2 เรื่อง  เสริมสร้างความสามัคคี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 Portals/0/document/ประกาศ2.jpg ฉบับที่ 3 เรื่อง  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 Portals/0/document/ประกาศ3.jpg

  
หน้าแรก | Login 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

คลิกเพื่อดูรายละเอียด หนังสือนำส่งส่วนราชการ, หนังสือนำส่งอำเภอและท้องถิ่น เอกสารแนบท้าย ๑, , ๓,

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ชบ ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๘๔ | บัญชีรายชื่อ | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | นร ๐๕๐๓/๑๔๐๘๙ | แบบสำรวจ

More Articles...
Page 1 of 135First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
ข่าวกิจกรรม  
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ ๔ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล,นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการมอบทุนในครั้งนี้ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล(เอนก ฐานิสสโร ปธ.๗ พท.ธ.)เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปญโญ) (นามเดิม ช่วง สุดประเสริฐ) ดำรงตำแห่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดงานรำลึก ๑๖๑ ปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๕ ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "Car Free Day ๒๐๑๔" หรือวันปลอดรถ ตรงกับวันที่ ๒๒ กันยายน ของทุกปี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ ๑ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการปฏิบัติงานสนับสนุน Road Map ของ คสช. ระยะที่ ๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ท่านดาโต๊ะ เชอรี่ อัสลัน บิน มัน มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส และคณะที่เดินทางมาพำนักที่เมืองพัทยา พร้อมกับศึกษาและดูงานในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานพิธีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานไหว้พระจันทร์ในปีนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   

  
สายตรงผู้ว่าฯ  

ขอความร่วมมือและชี้แจงให้ความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี"

ร้องเรียน ร้องทุกข์


จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมกันแก้ไข และร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จังหวัดชลบุรี


ข้อความ 10 กระทู้ล่าสุด
>>เข้าสู่เว็บไซต์ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  
ข่าวประกวดราคา-สอบราคา  

Current Articles | Categories | Search


ประกาศกรมสรรพากร เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๒ รายการ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสอบราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๗ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ อบต.หนองบอนแดง เรื่องสอบราคาจ้างรายการซ่อมสร้างถนนสายหนองบอนแดง-หนองขยาด หมู่ ๖ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมเสาธง โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงประตูรั้วและประตูสำนักงานเทศบาล โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาล โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณข้างวัดหนองคล้า โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเมืองพัทยา เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุกกระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดเบนซินและก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเมืองพัทยา เรื่องสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอยชนิดคอนเทนเนอร์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา จำนวน ๑๐ ถัง โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดย: ข้อมูล Saturday, July 26, 2014 ดาวน์โหลดเอกสาร

Previous Page | Next Page

  
   

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 นายคมสัน เอกชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 

ผวจ.มอบนโยบาย

 

 ผวจ.มอบอำนาจ

 

 
POC
 
ราชกิจจาฯ
 

VDO clip จ.ชลบุรี

 


บรรยายสรุปจังหวัดชลบุรี

 

GES Survey Online 
 
 

GPP

 

 
 
 แผนจังหวัด
 

ประชาคมอาเซียน

 
 
 

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

 
 GIS
 

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ.ชลบุรี

 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

 
สรุปข้อมูล จ.ชลบุรี  
   
Chon Buri Overview  
   

โครงการรวมใจภักดิ์ฯ

 

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย

 

วิทย์-เทคโนฯ

 

 

 

แผน ปปท.จ.ชลบุรี

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นระบบสารสนเทศ

  
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ  
  
เว็บไซต์จังหวัดต่างๆ  
  
Counter  
  

สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี