ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน

จังหวัดชลบุรี เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 207 0 53013 2 ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังจังหวัดชลบุรี"

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ระยะทาง ช่วงอายุ ขนาดไซต์เสื้อ