ผังโครงสร้างเว็บ l ช่วยเหลือ
  Search
   
  
   

 

     

ยินดีต้อนรับสู่...จังหวัดชลบุรี  *****     "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย
 
ขอเชิญรับฟังรายการ "เสียงชลบุรี(Voice Of Chonburi)" ทุกวันอังคาร  เวลา 06.00 - 07.00 น. ทาง สวท.ชบ. (FM99.75MHz) ร่วมแสดงความคิดเห็น โทร.0-3827-8167-8

 
 

 ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอให้มั่นใจในสถาบันตุลาการ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 " Portals/0/document/ประกาศ1.jpg  ฉบับที่ 2 เรื่อง  เสริมสร้างความสามัคคี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 Portals/0/document/ประกาศ2.jpg ฉบับที่ 3 เรื่อง  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 Portals/0/document/ประกาศ3.jpg

  
หน้าแรก | Login 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
More Articles...
Page 1 of 156First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
ข่าวกิจกรรม  
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวประจำเขต พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และมอบนโยบายการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยว ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนาย อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี ตามประกาศคณะ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือข้อราชการจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จากนักธุรกิจในจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ในงานรวมน้ำใจชาวพัทยา,บางละมุงสู่เนปาล ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดร้านอำเภอ ในงานนมัสการพระพุทธสิงหิงค์และงานสงกรานต์ประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษยน ๒๕๕๘
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัล สตรีดีเด่น ประเภท สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขา สตรีผู้ปฏิบัติการเอกชนดีเด่น ในวันสตรีสากล ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประฃุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาค,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2558 โดยมี นายอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last   

  
สายตรงผู้ว่าฯ  

ขอความร่วมมือและชี้แจงให้ความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี"

ร้องเรียน ร้องทุกข์


จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมกันแก้ไข และร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากมีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ หากท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บบอร์ดสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้
อาจเนื่องมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจดจำที่อยู่เดิมไว้ ขอให้พิมพ์ที่อยู่ใหม่ดังนี้
http://123.242.172.132/ceo_board/index.html
ข้อความ 10 กระทู้ล่าสุด
>>เข้าสู่เว็บไซต์ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  
ข่าวประกวดราคา-สอบราคา  

Current Articles | Categories | Search

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข สำหรับภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๔

Previous Page | Next Page

  
   

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 นายคมสัน เอกชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 

ผวจ.มอบนโยบาย

 

 ผวจ.มอบอำนาจ

 

 
 
POC
 
 
ราชกิจจาฯ
 

VDO clip จ.ชลบุรี

 


บรรยายสรุปจังหวัดชลบุรี

 

 
 

GPP

 

 
 
 

ประชาคมอาเซียน

 
 

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

 
 GIS
 

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ.ชลบุรี

 

รับฟัง

 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

 
สรุปข้อมูล จ.ชลบุรี  
   
Chon Buri Overview  
   

โครงการรวมใจภักดิ์ฯ

 

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย

 

วิทย์-เทคโนฯ

 

 

แผน ปปท.จ.ชลบุรี

 

1111

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นระบบสารสนเทศ

  
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ  
  
เว็บไซต์จังหวัดต่างๆ  
  
Counter  
  

สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี