ผังโครงสร้างเว็บ l ช่วยเหลือ
  Search
   
  
   

 

     

ยินดีต้อนรับสู่...จังหวัดชลบุรี  *****     "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย
 
ขอเชิญรับฟังรายการ "เสียงชลบุรี(Voice Of Chonburi)" ทุกวันอังคาร  เวลา 06.00 - 07.00 น. ทาง สวท.ชบ. (FM99.75MHz) ร่วมแสดงความคิดเห็น โทร.0-3827-8167-8

 
 

 ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอให้มั่นใจในสถาบันตุลาการ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 " Portals/0/document/ประกาศ1.jpg  ฉบับที่ 2 เรื่อง  เสริมสร้างความสามัคคี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 Portals/0/document/ประกาศ2.jpg ฉบับที่ 3 เรื่อง  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 Portals/0/document/ประกาศ3.jpg

  
หน้าแรก | Login 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ๑, 

More Articles...
Page 1 of 174First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
ข่าวกิจกรรม  
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม VideoConference การชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน รอบด้าน โดยเฉพาะการรับซื้อผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องเกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช

จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "Bike For Dad" ณ ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมานายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,ปลัดจังหวัดชลบุรี,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดชลบุรี ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดงานเทศกาลถือศีลกินผัก "เทิดไท้มหาราชัน ๘๘ พรรษา" ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และทรงจุดตะเกียงบูชาฟ้าดิน และตะเกียงบูชาดาวนพเคราะห์ ๙ดวง อันเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลกินเจ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงวางพวงมาลัยสักการะบูชาเทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ และเทพเจ้ากวนอู
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม พระพิพิธโภคไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  และเรื่องนโยบายที่เน้นย้ำคือ การปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเรื่อตามวาระแห่งชาติ โดยในวันนี้ได้กำชับเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาเรือปูนซิเมนต์จม และน้ำปูนซิเมนต์แพร่กระจายสู่ทะเลเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ  ร่วมปรึกษาหารือ และวางมาตรการที่เข้มงวด  เพื่อเร่งแก้ปัญหา

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video ConFerence System(VCS) เพื่อมอบบโยบายรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับ คสช. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เคยปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดชลบุรี ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีข้าราชการในศาลากลางจังหวัดชลบุรีร่วมงานโดยพร้อมเพีรยงกัน ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นายจู เสี่ยวตัน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง จากประเทศจีนและคณะ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   

  
สายตรงผู้ว่าฯ  

ขอความร่วมมือและชี้แจงให้ความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี"

ร้องเรียน ร้องทุกข์


จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมกันแก้ไข และร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากมีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ หากท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บบอร์ดสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้
อาจเนื่องมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจดจำที่อยู่เดิมไว้ ขอให้พิมพ์ที่อยู่ใหม่ดังนี้
http://58.181.163.215/ceo_board/index.html
ข้อความ 10 กระทู้ล่าสุด
>>เข้าสู่เว็บไซต์ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  
ข่าวประกวดราคา-สอบราคา  

Current Articles | Categories | Search

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๒๐๗๑ ชลบุรี

Previous Page | Next Page

  
   

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 นายคมสัน เอกชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน
รับของพระราชทาน Bike for Dad
 

ผวจ.มอบนโยบาย

 

 ผวจ.มอบอำนาจ

 

 
 
 
 
 
POC
 
 
ราชกิจจาฯ
 

VDO clip จ.ชลบุรี

 

 
 

GPP

 

 
 
 
 
 
 

ประชาคมอาเซียน

 
 
 GIS
 

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ.ชลบุรี

 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

 
สรุปข้อมูล จ.ชลบุรี  
   
Chon Buri Overview  
   

โครงการรวมใจภักดิ์ฯ

 

 

 

 

วิทย์-เทคโนฯ

 

แผน ปปท.จ.ชลบุรี

 

1111

 

 
  
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ  
  
เว็บไซต์จังหวัดต่างๆ  
  
Counter  
  

สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี