Search English (United States)  ไทย (ไทย)
24 กรกฎาคม 2560 ..:: สวัสดีเมืองชล » แผนที่การเดินทาง ::..   Login
Inventua - FlashPlayer  
  
การเดินทาง  

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ  โดยมีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน     ทั้งการขนส่งทางบก   ทางเรือ  และทางอากาศ   รวมทั้งมีการขนส่งทางท่อสำหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ำมันและสารเคมี  การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอาศัยทางบกเป็นหลัก  นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและทางอากาศ   ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

  
   

จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แห่งคือ สนามฝึกบินบางพระ  และสนามบินอู่ตะเภา  โดยสนามฝึกบินบางพระตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา  เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยต่อการขนส่งทางทะเล  กล่าวคือด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบางแห่งเหมาะจะเป็นท่าจอดเรือ  ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้า  ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชนและท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ รวมถึงการขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ

การขนส่งทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อำเภอศรีราชา        เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก           การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้น     เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การขนส่งทางรถยนต์เป็นระบบการคมนาคมสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี  และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน โครงข่ายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร  เป็นทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง 745.497 กิโลเมตร และระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรคิดเป็นระยะทาง  1,191.408  กิโลเมตร


  
   

ระยะทางจากอำเภอเมืองฯ  ไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

บ้านบึง                10.03   กิโลเมตร
พนัสนิคม 26.28  กิโลเมตร
ศรีราชา 23.98  กิโลเมตร
พานทอง 23.48 กิโลเมตร
บางละมุง 47.25 กิโลเมตร
เกาะสีชัง  24.05 กิโลเมตร
เกาะจันทร์  49.65 กิโลเมตร
หนองใหญ่ 53.45 กิโลเมตร
บ่อทอง 59.16 กิโลเมตร
สัตหีบ  85.85  กิโลเมตร


ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี  ไปยังจังหวัดใกล้เคียง

ฉะเชิงเทรา 43 กิโลเมตร
สมุทรปราการ 64  กิโลเมตร
ระยอง     98  กิโลเมตร
จันทบุรี  164 กิโลเมตร
ตราด   234 กิโลเมตร
     
  

  
สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation